Město Jílové u Prahy

oficiální portál města

Kontakt


Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

IČ: 00241326
DIČ : CZ00241326

Tel: 241 021 901
Email : radnice@jilove.cz
ID datové schránky: bmwb8if

Městský úřad - úřední hodiny:

Pondělí: 8:00-12:00,13:00-17:00
Středa: 8:00-12:00,13:00-17:00


Úřední hodiny pokladny a podatelny:

Pondělí: 7:00-12:00,13:00-17:00
Úterý: 7:00-11:30,12:30-15:30
Středa: 7:00-12:00,13:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-11:30
Pátek: 7:00-11:30
KontaktPodrobný kontakt

 

Volba prezidenta na území České republiky se bude konat

  • v pátek 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu 13. ledna 2018 od  8,00 hodin do 14,00 hodin

Případné II. kolo volby prezidenta se bude konat

  • v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

V Borku bude volební místnost na nádraží v Kabátech v bývalé restauraci U Pešoura, č.p. 73.

Informace o všech volebních místnostech naleznete v Oznámení o době a místě konání voleb

Mapka volebních okrsků na webu: https://jilove.obce.gepro.cz

Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

  1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 10. ledna 2018 do 16.00 hodin
  2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 5. ledna 2018 do 16,00 hodin:
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)


Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do 24. ledna 2018 do 16,00 hodin.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad za stejných podmínek jako obecní úřad, pokud je volič zapsán v jeho zvláštním seznamu voličů.         

 

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
Plná moc k převzetí voličského průkazu

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad (tel.: 241 021 911, 241 021 912) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Nepropásněte

Stavební úřad

Nové úřední hodiny stavebního úřadu :

Pondělí : od 07:00 do 12:00
Středa : od 13:00 do 18:00

Důvod změny


Důležitá čísla

Praktický lékař,
Hasiči, Policie,
Pohotovost plyn,
Rehabilitace, Zubní lékař, Poruchy ČEZ, Školy/ky

Sledujte nás na

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.