Ceník:
Řádková inzerce (ceny bez DPH):
jeden řádek – tučné písmo 30 Kč
další řádek – normální písmo 20 Kč
(jako jeden řádek textu se počítá 40 znaků)


Plošná inzerce (ceny bez DPH):
a) celá stránka A4  3 500 Kč
b) 1/2 stránky A4    1 800 Kč
c) 1/3 stránky A4    1 200 Kč
d) 1/4 stránky A4       950 Kč
e) 1/8 stránky A4       480 Kč
f ) jednosloupcový inzerát – 1 cm2 40 Kč

Při opakování inzerce v dalším vydání JN sleva ve výši 15 %.

Rozměry inzerátů:
a) celá stránka A4 188 x 264 mm
b) 1/2 stránky A4 188 x 130 mm
c) 1/3 stránky A4 188 x 86 mm
d) 1/4 stránky A4 92 x 130 mm
e) 1/8 stránky A4 92 x 63 mm
f ) jednosloupcový inzerát vždy v šířce 57 mm

Podklady, prosím, posílejete v černobílé PDF v rozměru odpovídajícím velikosti inzerátu.

Přehled uzávěrek

   
Uzávěrka Číslo
12. března duben
12. dubna květen
12 .května červen
12. června červenec, srpen
12. srpna září
12. září říjen
12. října listopad
12. listopadu prosinec
12. prosince leden