Město Jílové u Prahy

oficiální portál města

Kontakt


Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

IČ: 00241326
DIČ : CZ00241326

Tel: 241 021 901
Email : radnice@jilove.cz
ID datové schránky: bmwb8if

Městský úřad - úřední hodiny:

Pondělí: 8:00-12:00,13:00-17:00
Středa: 8:00-12:00,13:00-17:00


Úřední hodiny pokladny a podatelny:

Pondělí: 7:00-12:00,13:00-17:00
Úterý: 7:00-11:30,12:30-15:30
Středa: 7:00-12:00,13:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-11:30
Pátek: 7:00-11:30
KontaktPodrobný kontakt

 
Vážení spoluobčané, již koncem června jsem byl zastupiteli pověřen ke svolání veřejné schůzky k problematice D3. Po neustálých výmluvách se nám dostalo návrhu na uskutečnění schůzky pouze se zastupiteli. Ti by měli projednat vaše konkrétní dotazy a připomínky s projektanty bez vaší přítomnosti. Kompletní dokumentace je k zhlédnutí na stránkách města v Aktualitách. Pokud vás problematika D3 zajímá a máte k dokumentaci nějaké konkrétní výhrady či žádáte o nějaké přesnější informace, posílejte je do 12. 1. 2018 na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nebo je odevzdejte v podatelně MěÚ.

Dne 17.10.2017 obdrželo Město Jílové u Prahy dokumentaci pro územní rozhodnutí novostavby dálnice D3 v úseku mezi Pražským okruhem ( dálnice D0 ) a Václavicemi délky 25,2 km a novostavby silničního přivaděče k dálnici D3 od Benešova délky 5,8km.
Více informací naleznete zde - 
D3 Středočeská 


Dnes 5.12.2017 od 8.30 do 17.00 hod. zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v Jílovém u Prahy, lokalita ul. Karlova, Na Podolí, Hornická, Krátká. Cisterna bude přistavena.

Od 20. 11. 2017 do 24. 11. 2017 bude Krajská správa a údržba silnic provádět na silnici č. II/105 v ulici Nádražní, v úseku mezi ulicemi Krátká – Pod Mincovnou, opravu havarijního stavu dlážděného pásu podél vozovky. Doprava bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově, řízena světelným signalizačním zařízením.

Informujeme občany, že od pátku 10.11.2017 začínají probíhat odečty vodoměrů v obci Luka pod Medníkem.  Odečty provádí odečítačka slečna Skružná, tel.724 876 098. Může se Vám prokázat platným průkazem. V případě jakýchkoliv potíží či připomínek ohledně odečtů se obracejte prosím na slečnu Skružnou. V případě, že nebudete zastiženi, můžete též nahlásit stav vodoměru SMS zprávou. 


Poslední svoz bioodpadu v tomto roce proběhne v úterý 21.11.2017.

Změna otevírací doby Sběrného dvora od 1.11. 2017:
 ČT     12:00 - 17:00
 SO     8:00 - 16:00
 NE     9:00 - 17:00
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím  zhotovitele společnosti PORR a.s., Dubečská 3238, Praha 10 zahajuje dne 6.11.2017opravu povrchu vozovky silnice II/104 v ulici V Lázních od začátku města (ve směru od Davle) ke křižovatce s ulicí Šenflukova a dále současně opravu povrchu vozovky silnice III/1052 v ulici Čs.Armády od začátku města (ve směru od Pohoří) v úseku cca 350 směrem do centra města. Obě stavby budou provedeny ve dvou etapách, vždy uzavírka jednoho jízdního pruhu. Veškerá doprava bude v úsecích staveb vedena kyvadlově a řízena světelným signalizačním zařízením. I.etapa se bude realizovat dle harmonogramu v termínu od 6.11.2017do 17.11.2017a II.etapa se bude realizovat v termínu od 18.11.2017do 30.11.2017.  Další etapy budou navazovat v příštím roce s tím, že předpoklad zahájení prací je stanoven na termín od 1.4.2018.
 

Termín pro podání žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu Města Jílové u Prahy dle Zásad o poskytování dotací na spolkovou činnost je nejpozději do 15.11.2017. Vyplněné žádosti se všemi přílohami odevzdejte na Podatelně nebo zašlete poštou.V sobotu  28. 10. 2017 ( státní svátek ) bude sběrný dvůr UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení.

 

Policisté z ÚO Praha venkov – JIH upozorňují řidiče, že dne 16. října 2017 bude uzavřena silnice II/603 v obci Vestec. Jedná se o celý průtah až k okružní křižovatce. Vjezd do uzavřených úseků bude povolen pouze složkám IZS a vozidlům BUS.
Řidiči nákladní dopravy mohou využít objízdné trasy vedoucí po Pražském okruhu, osobní doprava je vedena z obce Jesenice po silnici II/101 směr na Dolní Břežany. V této obci je možné dále pokračovat na obce Praha – Libuš, Praha – Zbraslav. Uzavírka by měla pravděpodobně trvat do 30. listopadu 2017.
Oznamujeme zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v Jílovém u Prahy - lokalita Barvířova, Imramovského, Holíkova, Sídliště Jílové - dne 12.10.2017 od 08:30. Předpokládané trvání odstávky: 2 hodiny.

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat dne:

26.10.2017        od : 08:00 hod      do : 11:00 hod.


Studené
608, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 551, 56, 58, 582, 59, 60, 604, 61, 611, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 89 92, 99, parc. č. 1699/12

 

26.10.2017        od : 11:00 hod      do : 14:00 hod.

 

Studené
1 10 11 12 13 15 16 17 186 21 22 25 26 29 3 30 34 45 46 47 48 49 57 578 583 6 607 609 610 612 613 619 62 67 7 8 9 96 parc.č. 1727
 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.


Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 
dne :                 11.10.2017        od : 07:30 hod      do : 17:00 hod.
v lokalitě :         Jílové u Prahy - Jílové u Prahy, Kabáty

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Jílové, lokalita Barvířova, Holíkova, Imramovského dne 14.09.2017 od 09:00. Předpokládané trvání odstávky: 5 hodin.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. oznamuje zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v lokalitě Pražská, U Ručiček dne 12.09.2017 od 09:00. Předpokládané trvání odstávky: 5 hodin.

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 
dne :                 04.10.2017        od : 08:30 hod      do : 11:00 hod.
v lokalitě :         Jílové u Prahy - Kabáty

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 
dne :                 04.10.2017        od : 07:30 hod      do : 17:00 hod.
v lokalitě :         Jílové u Prahy - Jílové u Prahy, Kabáty

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Informujeme, že dnes 8.9.2017 bude od 8.30 hod přerušena dodávka pitné vody v ulici Barvířova, Holíkova, Imramovského. Předpokládané trvání odstávky: 5 hodin.
Dnes 30.8.2017 bude od 8.30 do 10.30 hod přerušena dodávka pitné vody v sídlišti Lado
Informace k výluce v Davli (uzavírka silničního mostu přes Vltavu (II/104) z důvodu opravy mostu), která bude probíhat od 4.9.2017 do odvolání (předpoklad konec června 2018). 
Linka 444 bude ve směru od Kamenice zkrácena k železniční stanici do nově zřízené zastávky Davle, Žel.st umístěné u lávky pro pěší v ulici Jílovská. 
Zastávky Davle, obec; Davle, u po¬mníku; Měchenice, samoobsluha a Měchenice, žel. st. budou pro linku 444 zrušeny. Jizdní řád naleznete na úřední desce města
 
Vážení spoluobčané,

ve vestibulu městského úřadu bude ještě několik dní umístěna kondolenční kniha, kde můžete vyjádřit soustrast či zanechat vzpomínku na naši paní starostku. Kniha bude poté předána rodině. 
S hlubokým zármutkem sdělujeme, že po statečném boji s vážnou nemocí zemřela naše starostka paní Mgr. Květa Halanová. Vedení města a zaměstnanci úřadu tímto vyjadřují hlubokou a upřímnou soustrast rodině.
Oznamujeme, že dne 3. 8. 2017 bude Sběrný dvůr města od 16.30 hod z technických důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení
Upozorňujeme, že od 31. 7. - 4. 8. 2017 bude odbor životního prostřední z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14. 7. 2017 od 7.30 - 17. 30 hod. na těchto odběrných místech:

část obce : Borek
č.p.:/č.orient. bez ulic : 16, 17, 18, 19, 28, 35, 57, 59, 76, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 688, 702, 733

část obce : Kabáty
č.p.:/č.orient. bez ulic : 33, 35

část obce : Žampach
č.p.:/č.orient. bez ulic : 4, 29, 32, 163, 164

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

ČEZ Distribuce, a. s.informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 20. 7. 2017 od 8.00 - 14. 00 hod. na těchto odběrných místech:

část obce : Borek
č.p.:/č.orient. bez ulic : 40, 42, 44, 73, 87, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133/133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 992, 1513

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Vážení občané,
ve čtvrtek 6.7.2017 bude sběrný dvůr města uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Dne 7. 7. 2017 bude Městský úřad Jílové u Prahy z technických důvodů uzavřen. 
Děkujeme za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30. 6. 2017 od 8.00 - 14. 00 hod na těchto odběrných místech:

Čs. armády 268, 454, 455, 456
Sídliště Lado 454, 455, 456, 457

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Vážení občané,
dnes 13.6.2017 bude hřbitov v Jílovém u Prahy od 14.30 hod z technických důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení
Vážení občané,
z technický důvodů bude ve čtvrtek 15.6.2017  Městský úřad Jílové u Prahy od 10 hod uzavřen. Výjimkou je pouze přestupoková komise
Děkujeme za pochopení
Pozor změna! Promítání je posunuto na 21:30 hod.
Dnes 2.6.2017 bude od 9.30 hod přerušena z havarijních důvodů dodávka pitné vody v ulici ČS armády až po Lado. Předpokládané trvání odstávky 5 hod
Nová otevírací doba sběrného dvoru
Od 1.6.2017 má sběrný dvůr města novou otevírací dobu!
Otevřen bude:
 Čt           12:00 - 19:00
So            8:00 - 16:00
Ne           9:00 – 17:00
 
Dnes 31. 5. 2017 byla od 9.30 hod z havarijních důvodů přerušena dodávka pitné vody V Jílovém u Prahy - lokality: Sídliště + MŠ a ulice Pionýrů. Předpokládané trvání odstávky 3 hod.
Dnes 30. 6. 2017 byl v ranních hodinách nalezen telefon na hřbitově v Jílovém u Prahy. Více informací na tel. 724 294 248
Starostka města Jílové u Prahy vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu (okna, balkóny, okolí domu) „Květiny pro město Jílové u Prahy 2017“

Kdo se může soutěže zúčastnit?
Do soutěže je možno přihlásit jakákoliv okna bytového nebo rodinného domu, balkóny nebo okolí domu z Jílového u Prahy, Radlíka, Luk pod Medníkem, Studeného, Borku, Žampachu a Kamenných Vrat. Konkrétní místo může do soutěže přihlásit kdokoliv – majitel, nájemce.
 
Jaké kategorie se budou hodnotit?
V soutěži budou hodnoceny následující kategorie:
  • Okno (rodinného domu nebo bytu) a balkóny
  • Okolí domu (zahrádky, předzahrádky, okolí obytných domů, škol, školek, soukromých firem apod.).
Všechna okna, balkóny či předzahrádky by měly být viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství.
 
Termín a místo pro podání přihlášky do soutěže
Přihlášky do soutěže si můžete vyzvednout v podatelně Městského úřadu v Jílovém u Prahy, na Masaykově náměstí 194 v Jílovém u Prahy. Elektronická přihláška do soutěže je ke stažení na webových stránkách města Jílového u Prahy www.jilove.cz a po jejím vyplnění je možné ji zaslat na elektronickou adresu koordinátorky paní Ireny Špačkové -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Vyplněnou papírovou přihlášku můžete vhazovat v pracovních dnech do soutěžní schránky určené pro tuto soutěž, která je taktéž umístěna v podatelně Městského úřadu v Jílovém u Prahy.

Přihláška ke stažení zde

K vyplněné přihlášce přiložte fotografii soutěžního okna, balkónu, prostranství. Přihlášky odevzdávejte od 15. června do 11. srpna 2017
 
VHS Benešov oznamuje přerušení dodávky pitné vody v lokalitě Luka pod Medníkem dne 24. 5. 2017 od 9.40 hod. Předpokládané trvání odstávky 4 hod

ČEZ Distribuce, a. s.informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Dne 5.6.2017 od 9.00 - 11.30 hod na těchto odběrných místech: Studené č.p.:/č.orient. 19, 28, 72, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 507, 526, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 986, 1000, 1620/12, 9999
Dne 5.6.2017 od 11.30 - 14.00 hod na těchto odběrných místech: Jílové u Prahy K Pepři parc.č. 1581/4
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

ČEZ Distribuce, a. s.informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Dne 2.6.2017 od 8.00 - 14.30 hod na těchto odběrných místech: Luka pod Medníkem č.p.:/č.orient. 173, 483
Dne 2.6.2017 od 9.00 - 11.30 hodna těchto odběrných místech: Jílové u Prahy ulice V Lázních č.p.:/č.orient. 100, 214, 215, 216, 217, 248, 525, 565, 960, 971
Dne 2.6.2017 od 11.30 - 14.00 hod na těchto odběrných místech: Jílové u Prahy č.p.:/č.orient. 506
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách ww.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
Nová otevírací doba sběrného dvora
Od 1.6.2017 má sběrný dvůr města novou otevírací dobu!
Otevřen bude:
 
Čt           12:00 - 19:00
So            8:00 - 16:00
Ne           9:00 – 17:00
 
Dne 12.5.2017 bude přerušena dodávka vody od 8.00 – 10 .00 hodin v ulicích:
Na Pískách , Na Tobole , Na Šlojíři , Husova , Čihákova , Pod Školkou a Rudných dolů od Čihákovy ulice ,směr k ulici Na Šlojíři, a to z důvodu havárie domovního uzávěru.

ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 18. 5. 2017 od 7.30 - 17.30 hod na těchto odběrných místech: 
Borek č.p.:/č.orient. bez ulic: 16, 17, 18, 19, 28, 35, 57, 59, 76, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 688, 702, 733
Kabáty č.p.:/č.orient. bez ulic: 33, 35
Žampach č.p.:/č.orient. bez ulic: 4, 29, 32, 163, 164
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.


Zdrojem pitné vody pro Město Jílové a spádové osady je pitná voda přivedená prostřednictvím Posázavského skupinového vodovodu, nakupovaná od Želivské provozní a.s. Kvalita dodávané pitné vody odpovídá požadavkům vyhlášky č. 83/2014 Sb., je kontrolována pravidelnými rozbory pitné vody dle požadované četnosti KHS.
Tlak vody ve vodovodní síti požadovaný vyhláškou č. 428/2001 Sb. je zajišťován rozdělením lokality do několika tlakových pásem. Dolní tlakové pásmo je zásobeno z VDJ Pepř, VDJ Kaplička pokrývá spotřebu v horním tlakovém pásmu Města Jílové, optimální tlak v osadě Radlík zajišťuje ATS U Ručiček a další ATS je určena pro lokalitu Na Výsluní.

Celý text zde
VHS Benešov s.r.o. od května 2017 znovu zavádí úřední hodiny na vyřizování záležitostí ohledně přípojek vody a kanalizace a problematiky související s odběry vody a odkanalizováním.
Úřední hodiny budou probíhat každou středu v čase od 14,00 do 15,00 hod. na ČOV v Jílovém u Prahy
ČEZ Distribuce, a. s.informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve dnech 5.5.2017 od 8.00 do 10.30 hod a od 11.00 do 13.30 hod v lokalitě Jílové u Prahy.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. 
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
Dnes 19 .4. 2017 bude od 23.00 - 6.30 hod. přerušena dodávka pitné vody v ulicích Karlova, Na Podolí, Palackého a Ke Sv. Anně.
V rámci postupující integrace linek ve Středočeském kraji je nutné provést změny číselných řad a uvolnit tak čísla pro nové linky. Noční linky v Praze a Středočeském kraji budou od 29.4. nově začínat číslicí 9 (91 – 99 TRAM, 901 – 950 BUS MĚSTO a 951 – 979 BUS PŘÍMĚSTO). Linka 606 bude tedy nově linka 956 a linka 610 nově 960. Linka 956 bude zároveň nově vedena mimo Kunratice, tzn. jízda se nepatrně zkrátí. Vše ostatní zůstává beze změny. 

 Informace o výluce v Psárech, která proběhne od 7 hod. dne 8.4. do 22 hod. dne 9.4. Po tuto dobu bude uzavřena silnice II/105 v obci Psáry z důvodu opravy kanalizační šachty. Linky 332 a 606 budou vedeny objízdnou trasou přes Zlatníky a Libeř s tím, že polovina spojů linky 332 bude z Libře vedena rovnou na Radlík a polovina spojů obslouží náhradní zastávku „Psáry“ v ul. Kutná a pravidelnou zastávku „Psáry,Domov Laguna“. V úseku „Jesenice“ – „Psáry,Štědřík“ bude zavedena náhradní doprava s přestupem na pravidelné spoje linky 332 v zast. „Jesenice“.
 
 
 


Od 1.4.2017 se připravuje rozšíření Pražské integrované dopravy na Benešovsku, konkrétně do oblasti Týnecka, Neveklovska a Netvořicka zapojením autobusových linek z Jílového u Prahy přes Týnec nad Sázavou do Benešova, z Jílového u Prahy do Netvořic a Neveklova.  Do Benešova bude z Jílového u Prahy jezdit linka 452.

Jízdní řád zde


Svoz zapůjčených 120l a 240l popelnic na bioodpad bude zahájen v úterý 28.3.2017. Následně budou tyto popelnice vyváženy ve 14-ti denních intervalech, každé liché úterý, předběžně do poloviny listopadu.
Abyste mohli žádat o zapůjčení popelnice na bioodpad, musíte mít uhrazený poplatek za odpady na rok 2017 a adresa svozu musí být pro svozový vůz dobře přístupná. Zapůjčit si lze pouze jednu popelnici o velikosti 120l nebo 240l na číslo popisné nebo číslo evidenční. Podmínkou je dostupnost adresy svozu pro svozový vůz. Žádost o popelnici na bioodpad lze stáhnout na webových stránkách města (záložka Odpadové hospodářství) a zaslat vyplněnou na
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.., nebo ji lze vyplnit na podatelně v přízemí městského úřadu. O popelnice lze žádat celoročně, nové adresy svozových míst budou zadávány v měsíčních intervalech.
Bioodpad lze také dovézt na sběrný dvůr města.
Od 1. března do 31. října je sběrný dvůr města otevřen:
Úterý             14:00–19:00
Čtvrtek          14:00–19:00
Sobota           8:00–13:00
Neděle          11:00–16:00
Dne 22. dubna 2017 provedou hasiči od 8 hod SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.
Bližší informace podá Jiří Klomínek tel. 604965008

Informujeme o připravovaném rozšíření Pražské integrované dopravy do oblasti Neveklovska a Netvořicka, které je plánováno na termín 1. 4. 2017.

Od soboty 1. 4. 2017 tedy dojde k rozšíření Pražské integrované dopravy konkrétně do oblasti Týnecka, Neveklovska a Netvořicka zapojením autobusových linek z Jílového u Prahy přes Týnec nad Sázavou do Benešova, z Jílového u Prahy do Netvořic a Neveklova, z Benešova do Neveklova, Netvořic a Štěchovic a do dalších obcí v této oblasti. Zavedeno bude 6 nových autobusových linek PID a rozšířen bude provoz 3 stávajících linek PID. Ty nahradí 15 stávajících linek Středočeské integrované dopravy.

Podrobné informace najdete na webových stránkách pod tímto odkazem:

https://ropid.cz/integrace-neveklov-2017/

Tato stránka obsahuje základní informace o změnách linek, tarifní informace, mapu nově integrované oblasti a také návrhy jízdních řádů.

Již od zítra je sběrný dvůr déle otevřen!
 
Otevírací doba sběrného dvoru od 1. března do 31. října:
Úterý            14:00 – 19:00
Čtvrtek         14:00 – 19:00
Sobota           8:00 – 13:00
Neděle         11:00 – 16:00

Nepropásněte

Anketa

Městský (bezdrátový) rozhlas – ano či ne?

Myslíte si, že má město znovu zavést městský (bezdrátový) rozhlas?

1 Hlas k dispozici

Důležitá čísla

Praktický lékař,
Hasiči, Policie,
Pohotovost plyn,
Rehabilitace, Zubní lékař, Poruchy ČEZ, Školy/ky

Rychlá pomoc

Máte problém s

- místní komunikací

- lokální údržbou
- zelení,posypem ?

Napište našemu technickému zabezpečení města a obratem Vás budeme kontaktovat

Sledujte nás na

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.