Město Jílové u Prahy

oficiální portál města

Kontakt


Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

IČ: 00241326
DIČ : CZ00241326

Tel: 241 021 901
Email : radnice@jilove.cz
ID datové schránky: bmwb8if

Městský úřad - úřední hodiny:

Pondělí: 8:00-12:00,13:00-17:00
Středa: 8:00-12:00,13:00-17:00


Úřední hodiny pokladny a podatelny:

Pondělí: 7:00-12:00,13:00-17:00
Úterý: 7:00-11:30,12:30-15:30
Středa: 7:00-12:00,13:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-11:30
Pátek: 7:00-11:30
KontaktPodrobný kontakt

Upozorňujeme občany, že od soboty 10.11.2018 začnou probíhat odečty vodoměrů v obci Luka pod Medníkem. Odečty provádí  odečítačka paní Hasmanová, tel. 724 876 098. Může se Vám prokázat platným služebním průkazem. V případě, že nebudete zastiženi, můžete  též nahlásit stav vodoměru paní Hasmanové SMS zprávou nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Starostou města byl zvolen Pavel Pešek, místostarostkou byla zvolena Ing. Věra Brejchová. Rada města bude pracovat ve složení: Pavel Pešek, Ing. Věra Brejchová, Jiří Skřivánek, PaedDr. Květa Trčková, MUDr. Šimon Kybal.
Složení Finančního výboru ZM: předseda Mgr. Jan Stachura (SZ), členové: Ilona Tietzová ( Jílovsko pro lidi ), Božena Mlejnková (ČSSD a Patrioti města), Mgr. Jan Votava ( STAN ),RNDr. Bohuslav Kohoutek (ODS), Věra Dvořáková (VpM),Ing. Petr Fojtík (NJ).
Složení Kontrolního výboru ZM: předseda Pavel Hrabec (JpL), členové:Ing. Veronika Olšovcová Ph.D. ( Strana zelených ), Robert Bradáč ( ČSSD a Patrioti města ), Ing. Ladislav Čmelík ( STAN ), Miloslav Kožený (NJ), Milan Mrkva (ODS), Ing. Jiří Smola ( VpM).

Úprava provozní doby Městského hřbitova Jílové u Prahy
od 27. 10. - 31. 10. 2018  8:00 - 18:00
1. 11. a 2. 11. 2018   8:00 - 19:00

Městský úřad Jílové u Prahy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jílové u Prahy, svolaného dosavadním starostou města Pavlem Peškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:
 sál Kulturního centra radnice, Masarykovo náměstí 1, Jílové u Prahy
Doba konání:
 středa 31. 10. 2018 od 18:00hod.
Navržený program: 
1. Složení slibu člena zastupitelstva města
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Volba starosty, místostarosty/ů a členů rady města
a) Určení počtu místostarostů a členů rady
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) Určení způsobu volby starosty, místostarosty/ů a členů rady
d) Volba starosty
e) Volba místostarosty/ů
f) Volba členů rady
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
7. Diskuse, závěr

Město Jílové u Prahy

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU VÝZVU K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ
NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:
ŠÉFREDAKTOR/KA JÍLOVSKÝCH NOVIN

Druh a náplň práce:
Zajišťování přípravy a podkladů pro Jílovské noviny, přípravy článků a komunikace se samosprávou města, veřejností, odbory městského úřadu, spolky a organizacemi ve městě. Komunikace s redakční radou a s tiskárnou.
Dobré komunikační schopnosti a praxe v oboru vítány.

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 11. 2018 včetně

Přihlášku s profesním životopisem doručte nejpozději do 15. 11. 2018 buď
osobně na podatelnu Městského úřadu Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, nebo
poštou na adresu: Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 25401 Jílové u Prahy. Obálku označte „Veřejná výzva – šéfredaktor JN„

Město Jílové u Prahy si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců.


Myslivecký spolek Posázaví, z.s. informuje o termínech honů dokonce roku 2018: 27.10. Petrov, 10.11.Luka pod Medníkem, 24.11. Jílové u Prahy směr Studené, 8.12. Kamenný Přívoz, 15.12. Petrov, 22.12. Chotouň - výzkumný ústav, 31.12. Luka pod Medníkem.
 
  
NÁZEV VOLEBNÍHO USKUPENÍ POČET ZÍSKANÝCH HLASŮ V % POČET MANDÁTŮ
VOLBA PRO MĚSTO 26,20% 5
JÍLOVSKO PRO LIDI. 19,44% 3
NEZÁVISLÍ JÍLOVSKA 14,09% 2
STRANA ZELENÝCH 13,45% 2
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10,24% 1
ČSSD A PATRIOTI MĚSTA 8,78% 1
ODS 7,81% 1

 
     
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
VOLBA PRO MĚSTO
Pavel Pešek
MUDr. Šimon Kybal
PaedDr. Bc. Květa Trčková
Dominik Kaše
Bc. Kristýna Kahounová
 
JÍLOVSKO PRO LIDI.
Pavel Hrabec
MUDr. Jiří Čapek
Monika Beštová
 
NEZÁVISLÍ JÍLOVSKA
JUDr. Michal Bernard
Ing. Věra Brejchová
 
STRANA ZELENÝCH
Mgr. Jan Stachura
Ing. Oskar Lažanský
 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Ing. Ladislav Čmelík
 
ČSSD A PATRIOTI MĚSTA
Mgr. Petr Doležal
 
ODS
Jiří Skřivánek
Rada města schválila prodej služebního vozidla na zasedání RM pod usnesením č.: 17.3.18 formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou. Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. O uchazeči rozhodne RM na svém zasedání dne 11.10.2018. Pro více informací a případnou prohlídku automobilu kontaktujte pana Ing. Tomáše Kopanicu- vedoucí odboru TZM na tel.čísle 731 807 352 nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Zájemci mohou své nabídky podávat v písemné podobě, a to v zalepené obálce s označením „Nabídka na prodej automobilu LADA NIVA 2121 – NEOTVÍRAT“, které musí být doručeny buď osobně na podatelnu nebo prostřednictvím pošty na adresu: Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy, a to nejpozději dne 9.10.2018 do 10:00 hod. Město Jílové u Prahy si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky.Město Jílové u Prahy vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovních pozic:
- vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu
- úředníka/úřednici - odborného referenta / odbornou referentku stavebního úřadu.

Více informací naleznete na úřední desce nebo v sekci Volná pracovní místa

Dne 7. září 2018 v prostorách Španělského sálu Pražského hradu, za účasti presidenta republiky, členů vlády, senátorů, hejtmanů, starostů a dalších významných osobností, byla Mgr. Květa Halanová vyznamenána in memoriam Speciální cenou za mimořádný přínos Svazu měst a obcí ČR.


Cenu mi předali předseda SMO František Lukl (oblíbený starosta Kyjova) a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček.

Při předávání jsem měl možnost vyjádřit svůj dík a radost nad tím, že se na Květu nezapomnělo. Byla by určitě potěšena, vždyť v předsednictvu svazu pracovala se stejným nadšením, jako když 15 let vykonávala funkci starostky v Jílovém. A jistě se na nás dívá, samozřejmě z nebe, protože jinde být nemůže!
Poslední věta způsobila, že mnozí přítomní nedokázali skrýt dojetí, protože Květu měli pro její povahu velmi rádi. (Po společném focení mne pak někteří vyhledali, aby na ni zavzpomínali.)

Na závěr všech asi 500 lidí v sále povstalo a dlouhým potleskem projevilo svou úctu!
Byl jsem v té chvíli také dojatý a zároveň pyšný, že jsem měl 39 let po svém boku ženu takového formátu, díky níž je naše město opět v centru pozornosti v tom nejlepším slova smyslu.
                                                                                                                           Miloš Halan

Dne 17. 9. 2018 v 18.00 hod v sále Kulturního a informačního centra v Jílovém u Prahy
 se koná ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
 
Program:                               
1. Zahájení
2. Zpráva o práci samosprávy
3. Majetkoprávní záležitosti města
4. Rozpočtová opatření
5. Schválení plánovací smlouvy – lokalita Na Ptáku
6. Převod sítí a pozemků – lokalita Radlík „Na Výsluní“ R2 – I a II etapa
7. Diskuse
8. ZávěrV neděli 16. 9. 2018 bude omezen průjezd přes Masarykovo nám. z důvodu natáčení dokumentu o Petru Jurkovičovi. V dopoledních hodinách nebude možné parkovat na horním náměstí u radnice.


Vážení spoluobčané,
v poslední době jste se setkali s přípravou změn ve svozu odpadů.
Vzhledem k množícím se diskusím kolem nového systému svozu a nakládání s odpady, bych chtěl v první řadě podotknout, že tyto změny budou najíždět průběžně a všichni se jim budeme moci průběžně přizpůsobovat. Tedy pokud budeme chtít.
Pokud ne, bude pro Vás fungovat vše jako doposud. Popelářské auto vám každý týden nebo za čtrnáct dní vyveze popelnici, a pokud již něco vytřídíte, tak to budete moci dát na stejná kontejnerová stání nebo na sběrný dvůr, jak jste byli zvyklí.
Nově budou popelnice a kontejnery označeny čárovým kódem. Bude pak celkem jasné, kolik svozová firma vyveze celkem popelnic, při jednom svozu. Nástavbou pak bude možnost odvozu plastů a papíru přímo od vašeho domu. Pytle, do kterých budete moci třídit, obdržíte nebo jste již obdrželi. Po jejich naplnění je označíte čárovým kódem (ten bude přiřazen opět k určité nemovitosti) a ve stanovený den je dáte před dům.  Díky těmto čárovým kódům bude jasné i to, kdo z nás a jak třídí.
Slibujeme si od toho několik zásadních věcí:
1. Vytříděné suroviny nebudou znehodnoceny jiným odpadem.
2. Budou tudíž lépe zpracovatelné a tím pádem za ně budeme platit méně.
3. Nebudeme svážet vzduch, neboť je předpoklad, že doma si každý tu PETku či krabici sešlápne.
4. Na kontejnerových stáních ubyde žlutých kontejnerů, které nahradíme kontejnery na kovy.
 
Pokud se záměr povede, z ušetřených peněz budeme moci poskytnout slevy pro ty, kdo třídí nejlépe!
 
Toto je jen ve zkratce. Pokud vás tento problém zajímá, přijďte v pondělí  10.9. od 18:30 do sokolovny a dozvíte se mnohem více. Nakonec bych to rád odlehčil a použil jeden citát: „Nejhorší je smrt z vyplašení"!

Evidování popelnic (SKO i BIO) v našem městě bude probíhat ve dnech 5.,6. a 7. září 2018. Tímto prosíme všechny občany, aby v uvedené dny přistavily svoje popelnice před dům. Od 1.10.2018 nebudou popelnice bez kódu sváženy!

Další informace - manuál

Informace k trvalému přemístění nástupních zastávek Budějovická na příměstských linkách 332, 335, 337, 339 a 362, ke kterému dojde od 1.září 2018. K přemístění dochází z důvodu provozních změn na linkách MHD (DPP). Zároveňpřinese zlepšení při přestupu z metra C na výše uvedené příměstské linky.  
 
Nástupní zastávky se z ulice Budějovická přemístí do ulice Olbrachtova, přičemž zůstane zachováno pořadí sloupků jaké je v současné době v ulici Budějovická. 
 
Od čela zálivu v ulici Olbrachtova (odkud v současné době odjíždí noční linka 956) budou odjíždět linky 332 a 362 směr Jílové u Prahy. Od druhého sloupku v ulici Olbrachtova budou odjíždět linky 335, 337 a 339 směr Kamenice/Pyšely/Týnec nad Sázavou.
 
V příloze naleznete nové schéma přestupního uzlu Budějovická od 1.9.2018, které bude uvedené i na webových stránkách www.pid.cz a vyvěšené na dotčených zastávkách. Zároveň s tímto bude v ranních hodinách v pondělí 3.září probíhat informování cestujících o této změně. 
 
 

  

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na volné pracovní místo:
Úředníka/úřednici – odborného referenta/odbornou referentku stavebního úřadu
na Městský stavební úřad Jílové u Prahy. Více informací naleznete v sekci Volná pracovní místa nebo na úřední desce.


Vyjádření zájmu majitele bytové jednotky používat kompostér na likvidaci biologického odpadu. Za předpokladu dostatečného počtu žádostí a úspěšného uznání dotace bude na základě tohoto dotazníku zapůjčen kompostér zcela zdarma.

Dotazník zde

Nepropásněte

Stavební úřad

Nové úřední hodiny stavebního úřadu :

Pondělí : od 07:00 do 12:00
Středa : od 13:00 do 18:00

Důvod změny


Důležitá čísla

Praktický lékař,
Hasiči, Policie,
Pohotovost plyn,
Rehabilitace, Zubní lékař, Poruchy ČEZ, Školy/ky

Rychlá pomoc

Máte problém s

- místní komunikací

- lokální údržbou
- zelení,posypem ?

Napište našemu technickému zabezpečení města a obratem Vás budeme kontaktovat

Sledujte nás na

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.