Město Jílové u Prahy

oficiální portál města

Kontakt


Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

IČ: 00241326
DIČ : CZ00241326

Tel: 241 021 901
Email : radnice@jilove.cz
ID datové schránky: bmwb8if

Městský úřad - úřední hodiny:

Pondělí: 8:00-12:00,13:00-17:00
Středa: 8:00-12:00,13:00-17:00


Úřední hodiny pokladny a podatelny:

Pondělí: 7:00-12:00,13:00-17:00
Úterý: 7:00-11:30,12:30-15:30
Středa: 7:00-12:00,13:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-11:30
Pátek: 7:00-11:30
KontaktPodrobný kontakt

Radnice v Jílovém u Prahy
 
V Jílovém u Prahy stála radnice už v době pozdně gotické na místě domů č.p. 20 a 21. Po požáru pozdější renesanční radnice v roce 1636 byli měšťané dlouho bez budovy městské samosprávy. Věžovou tvrz na náměstí, patrně rychtu založenou pražskými Velfovici ve 14.století, koupil v roce 1686 s ostatními budovami bývalého Beníkovského panství baron z Engelflussu, který však odmítl podepsat městu prohlášení, že se bude řídit městským právem a v případě prodeje budovy vyžadovat totéž od nového kupce. Po dlouhém sporu vykoupil celý majetek, tehdejší primátor města Ignác Ferdinand Schönpflug a věž daroval obci na radnici. Ta však byla v té době zříceninou bez střechy, proto došlo k její úpravě a na prvním sezení v nové radnici v roce 1708 bylo rozhodnuto dostavět horní patro jako radní síň. Toto usnesení se znovu opakovalo v roce 1712 a v roce 1724 stála již radnice v novější podobě.
 

Z té doby pochází její průčelí. Po snížení terénu náměstí se původní sklep stal dnešním přízemím. Nároží budovy zdobí omítková rustika, okna všech pater jsou zarámována v šambránách a ve druhém a třetím patře vrcholí suprafenestrami, v posledním podlaží klenáky v nadpraží. Věž ukončuje mansardová střecha s věžíčkou vrcholu. V roce 1854 přistavěla obec k věži vedlejší budovu a v roce 1855 vězení.

V letech nedávno minulých, počátkem devadesátých let přistoupila samospráva města za finanční pomoci státu z Programu regenerace městských památkových zón k rozsáhlé rekonstrukci celého radničního komplexu. Poslední část obnovy - budova vězení - byla dokončena v roce 1997 a nyní vévodí městu v celé své kráse.


Kostel sv.Vojtěcha

Je nejstarší budovou ve městě a byl vystavěn na místě dřevěného kostelíka v 1. polovině 13. století a zasvěcen sv. Mikuláši. Již od 13. století u něj stála fara a na ní byl prvním farářem Oldřich ze Sulzbachu. Ten je zajímavý tím, že se záhy stal kaplanem královny Elišky a písařem arcibiskupa. Dalším důležitým farářem Křišťán z Prachatic, jenž se stal univerzitním učitelem a později rektorem Karlovy univerzity.

V 15. a 16. století se zde změnilo náboženství na kališnické, a tudíž faráři přijímali podobojí. Koncem 16. století se více než náboženství kališnické rozmohlo náboženství luteránské.

30. května 1567 zachvátill skoro celé město oheň. Kostel byl také poničen, a opravy začaly téměř ihned. Brzy však došly peníze, což dokazuje to, že výška kněžiště nebyla uzpůsobena výšce věže, čímž byl vzhled kostela velmi narušen a byl napraven až roku 1857.


Přes velikou oblíbenost luteránství zde existovala skupina katolíků v čele se Štěpánem Beníkem z Petrsdorfu. Ta si vymohla povolení postavit v Jílovém katolický kostelík s klášterem. Tento kostelík byl založen až v roce 1623, kdy už nemělo smysl ho stavět, protože většina obyvatelstva se opět obrátila ke katolictví. Byl zasvěcen Panně Marii Loretánské a obsazen řádem minoritů.

V 18. století byl již ukončen proces rekatolizace a údajně všichni se hlásili ke katolictví.

V průběhu 17. a 18. století byl kostel několikrát opravován a barokizován. K jižnímu boku byla přistavěna kaple sv. Anny, v roce 1791 byla opravena věž, jenž byla zakončena zlatou bání.

V roce 1901 byla rozvedena elektrika a o pár let později bylo nutné opravit zdivo kostela, pročež byl kostel opraven zvenku i zevnitř. Od roku 1990 až do roku 1999 probíhaly v kostele další důkladné opravy. Byla staticky zabezpečena věž, která svou vahou drtila zdivo ve své spodní části. Celkové náklady na opravu dosáhly téměř dva a půl milionu korun.

Zajímavostí kostela je, že věž stojí mezi kněžištěm a lodí. Díky této architektonické zajímavosti a krásnému gotickému oltáři zde v roce 1983 natáčel režisér Miloš Forman několik scén pro film Amadeus.

V kostele je pět barokních oltářů včetně toho, který sem byl přenesen z později zrušeného loretánského kostelíka, a jeden moderní, který byl posvěcen 6. listopadu 1999. Nejzajímavějším kusem z vybavení kostela je gotický deskový oltář z roku 1485, který zakoupil již zmíněný Štěpán Beník z Petrsdorfu a byl přivezen z kostela sv. Václava v Praze na Zderaze. Jeden z obrazů na něm namaloval významný český umělec Petr Brandl.

Za zmínku také stojí cínová křtitelnice z 16. století, barokní polychromovaná pieta z 18. století a zvony: klekáníček, umíráček, polední, prostřední a velký. Zvon sv. Vojtěcha váží 260 kg a zvon Panna Maria váží 315 kg.Nepropásněte

Stavební úřad

Nové úřední hodiny stavebního úřadu :

Pondělí : od 07:00 do 12:00
Středa : od 13:00 do 18:00

Důvod změny


Důležitá čísla

Praktický lékař,
Hasiči, Policie,
Pohotovost plyn,
Rehabilitace, Zubní lékař, Poruchy ČEZ, Školy/ky

Rychlá pomoc

Máte problém s

- místní komunikací

- lokální údržbou
- zelení,posypem ?

Napište našemu technickému zabezpečení města a obratem Vás budeme kontaktovat

Sledujte nás na

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.