Vážení spoluobčané,
v poslední době jste se setkali s přípravou změn ve svozu odpadů.
Vzhledem k množícím se diskusím kolem nového systému svozu a nakládání s odpady, bych chtěl v první řadě podotknout, že tyto změny budou najíždět průběžně a všichni se jim budeme moci průběžně přizpůsobovat. Tedy pokud budeme chtít.
Pokud ne, bude pro Vás fungovat vše jako doposud. Popelářské auto vám každý týden nebo za čtrnáct dní vyveze popelnici, a pokud již něco vytřídíte, tak to budete moci dát na stejná kontejnerová stání nebo na sběrný dvůr, jak jste byli zvyklí.
Nově budou popelnice a kontejnery označeny čárovým kódem. Bude pak celkem jasné, kolik svozová firma vyveze celkem popelnic, při jednom svozu. Nástavbou pak bude možnost odvozu plastů a papíru přímo od vašeho domu. Pytle, do kterých budete moci třídit, obdržíte nebo jste již obdrželi. Po jejich naplnění je označíte čárovým kódem (ten bude přiřazen opět k určité nemovitosti) a ve stanovený den je dáte před dům.  Díky těmto čárovým kódům bude jasné i to, kdo z nás a jak třídí.
Slibujeme si od toho několik zásadních věcí:
1. Vytříděné suroviny nebudou znehodnoceny jiným odpadem.
2. Budou tudíž lépe zpracovatelné a tím pádem za ně budeme platit méně.
3. Nebudeme svážet vzduch, neboť je předpoklad, že doma si každý tu PETku či krabici sešlápne.
4. Na kontejnerových stáních ubyde žlutých kontejnerů, které nahradíme kontejnery na kovy.
 
Pokud se záměr povede, z ušetřených peněz budeme moci poskytnout slevy pro ty, kdo třídí nejlépe!
 
Toto je jen ve zkratce. Pokud vás tento problém zajímá, přijďte v pondělí  10.9. od 18:30 do sokolovny a dozvíte se mnohem více. Nakonec bych to rád odlehčil a použil jeden citát: „Nejhorší je smrt z vyplašení"!