Vážení občané a motoristé,
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím  zhotovitele společnosti PORR a.s., Dubečská 3238, Praha 10 zahájila v loňském roce rekonstrukci povrchů vozovek silnice II/104 v ulici Šenflukova od místní části Lázně směrem do centra města a dále rekonstrukci silnice III/1052 v ulici Čs.Armády od sídliště Lado ve směru k náměstí. Jelikož se jedná o celkovou výměnu povrchů včetně části podkladních vrstev, budou tyto ulice po částech uzavírány s tím, že bude správou a údržbou silnic vyznačena objízdná trasa. Mimo jiné v rámci realizace těchto akcí bude investorem lokality Panorama prováděna i výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v části ulice Šenflukova s termínem zahájení stavebních prací od měsíce února 2018. V návaznosti bude pokračováno v rekonstrukcích povrchů výše uvedených silnic od měsíce dubna 2018 s tím, že zhotovitel společnost PORR a.s. včas upřesní data uzavíraných úseků silnic. Upozorňujeme, že v době provádění staveb dojde k omezení provozu a dopravní dostupnosti k jednotlivým nemovitostem a tímto žádáme v zastoupení zhotovitele o shovívavost a pochopení.
  
  
  Děkujeme za pochopení.