Dne 12. 2. 2018 v 18.00 hod v sále Kulturního a informačního centra v Jílovém u Prahy se koná ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
 
Program:              
1. Zahájení
2. Zpráva o práci samosprávy

3. Střednědobý výhled rozpočtu města 2018-2022
4. Rozpočtové opatření
5. Rozpočet města na rok 2018
6. Příspěvky spolkům na rok 2018
7. Cena vody na rok 2018
8. Žádost o informaci – p. Baxa
9. Doplnění historického znaku města do databáze REKOS
10. Diskuse
11. Závěr
 
 
ZVEME VŠECHNY OBČANY