Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím  zhotovitele společnosti PORR a.s., Dubečská 3238, Praha 10 zahajuje dne 6.11.2017opravu povrchu vozovky silnice II/104 v ulici V Lázních od začátku města (ve směru od Davle) ke křižovatce s ulicí Šenflukova a dále současně opravu povrchu vozovky silnice III/1052 v ulici Čs.Armády od začátku města (ve směru od Pohoří) v úseku cca 350 směrem do centra města. Obě stavby budou provedeny ve dvou etapách, vždy uzavírka jednoho jízdního pruhu. Veškerá doprava bude v úsecích staveb vedena kyvadlově a řízena světelným signalizačním zařízením. I.etapa se bude realizovat dle harmonogramu v termínu od 6.11.2017do 17.11.2017a II.etapa se bude realizovat v termínu od 18.11.2017do 30.11.2017.  Další etapy budou navazovat v příštím roce s tím, že předpoklad zahájení prací je stanoven na termín od 1.4.2018.