Město Jílové u Prahy

oficiální portál města

POZOR, nová povinnost pro majitele kotlů na tuhá paliva
Kotle a krbové vložky na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojené na radiátory musí do konce tohoto roku projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději po dvou letech je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. Tato povinnost vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Více informací zde (http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu).
Revizního technika nejdete zde (http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php) nebo zde (http://www.topenaridotace.cz/).
Vážení občané,

poslední svoz hnědých popelnic na bioodpad proběhne v úterý 6.12.2016. Popelnice jsou sváženy pravidelně každé úterý v lichý týden. Pro tento rok to jsou tedy ještě tyto dny: 25.10., 8.11., 22.11. a poslední svoz 6.12.2016. Svoz bioodpadu bude obnoven opět na přelomu března a dubna 2017 (dle počasí) – o konkrétním termínu budete na jaře včas informování.
Z důvodu realizace chodníku mezi městem Jílové u Prahy - Kabáty, bude od 24.10. 2016 umístěn na silnici II. třídy semafor pro kyvadlovou dopravu. Doba omezení cca 45 dní. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky

1) Základní škola, Komenského 365, Jílové u Prahy
603 170 863
2) Obecní dům, Masarykovo nám. 195, Jílové u Prahy 
727 827 420
3) Objekt šaten bez č.p./ č.ev. na fotbalovém hřišti AFK Radlík
602 478 012
4) Restaurace U Pešoura, nádraží, Kabáty 
737 136 647
5) objekt společnosti HAKI, a.s., Studené č.p. 94 
737 506 770
6) objekt Hasičské zbrojnice, bez č.p/ č.ev., Luka pod Medníkem 
602 671 070

Vážení občané,
oznamuejem, že v sobotu 8. 10. 2016 bude sběrný dvůr města z technických důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení
V souvislosti s konáním voleb, bude zajištěno vydávání občanských průkazů pro potřeby občanů, kteří hodlají využít svého volebního práva.
Občanského průkazy ve dnech voleb vydává Správní odbor Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro, následně:
7.10.2016 a 14.10.2016 (pátek) 14:00 - 22:00 hod
8.10.2016 a 15.10.2016 (sobota) 8:00 - 13:30 hod

Nepropásněte

Anketa

Městský (bezdrátový) rozhlas – ano či ne?

Myslíte si, že má město znovu zavést městský (bezdrátový) rozhlas?

1 Hlas k dispozici

Důležitá čísla

Praktický lékař,
Hasiči, Policie,
Pohotovost plyn,
Rehabilitace, Zubní lékař, Poruchy ČEZ, Školy/ky

Rychlá pomoc

Máte problém s

- místní komunikací

- lokální údržbou
- zelení,posypem ?

Napište našemu technickému zabezpečení města a obratem Vás budeme kontaktovat

Sledujte nás na

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.