Město Jílové u Prahy

oficiální portál města

Kontakt


Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

IČ: 00241326
DIČ : CZ00241326

Tel: 241 021 901
Email : radnice@jilove.cz
ID datové schránky: bmwb8if

Městský úřad - úřední hodiny:

Pondělí: 8:00-12:00,13:00-17:00
Středa: 8:00-12:00,13:00-17:00


Úřední hodiny pokladny a podatelny:

Pondělí: 7:00-12:00,13:00-17:00
Úterý: 7:00-11:30,12:30-15:30
Středa: 7:00-12:00,13:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-11:30
Pátek: 7:00-11:30
KontaktPodrobný kontakt

Oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Jílové, lokalita Karlova, Hornická, Karlova u čp. 83 dne 21.02.2018 od 09:30. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny.
Vážení spoluobčané, zveřejňujeme informace ze Středočeského kraje, týkající se prezidentských voleb: 

Vzhledem k tomu, že u Nejvyššího správního soudu byly podány návrhy na neplatnost volby prezidenta, činnost okrskových volebních komisí není ukončena (§ 58 zákona o volbě prezidenta).
 
Krajský úřad Středočeského kraje bude informovat obecní úřady o ukončení činnosti okrskových volebních komisí neprodleně poté, co Nejvyšší správní soud rozhodne o posledním z návrhů.
 
Na ukončení činnosti okrskových volebních komisí je vázána výplata zvláštních odměn (odměnu vyplatí obecní úřad do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise).

JUDr. Eva Jůzová
vedoucí oddělení správních agend
Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad

 

V SOBOTU 10. 2. 2018 BUDE SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN
OD 8.00 – 16.00 hod.

V NEDĚLI 11. 2. 2018 BUDE UZAVŘEN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Dne 29. 1. 2018 se uskutečnilo jednání zastupitelů a zástupců Osadních výborů  s projektanty  dálnice D3. Z jednání byl pořízen zvukový záznam, který je k dispozici zde
Vážení občané a motoristé,
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím  zhotovitele společnosti PORR a.s., Dubečská 3238, Praha 10 zahájila v loňském roce rekonstrukci povrchů vozovek silnice II/104 v ulici Šenflukova od místní části Lázně směrem do centra města a dále rekonstrukci silnice III/1052 v ulici Čs.Armády od sídliště Lado ve směru k náměstí. Jelikož se jedná o celkovou výměnu povrchů včetně části podkladních vrstev, budou tyto ulice po částech uzavírány s tím, že bude správou a údržbou silnic vyznačena objízdná trasa. Mimo jiné v rámci realizace těchto akcí bude investorem lokality Panorama prováděna i výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v části ulice Šenflukova s termínem zahájení stavebních prací od měsíce února 2018. V návaznosti bude pokračováno v rekonstrukcích povrchů výše uvedených silnic od měsíce dubna 2018 s tím, že zhotovitel společnost PORR a.s. včas upřesní data uzavíraných úseků silnic. Upozorňujeme, že v době provádění staveb dojde k omezení provozu a dopravní dostupnosti k jednotlivým nemovitostem a tímto žádáme v zastoupení zhotovitele o shovívavost a pochopení.
  
  
  Děkujeme za pochopení.

DNE 8. 2. 2018 BUDE SBĚRNÝ DVŮR Z DŮVODU NEMOCI
UZAVŘEN.
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Dne 12. 2. 2018 v 18.00 hod v sále Kulturního a informačního centra v Jílovém u Prahy se koná ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
 
Program:              
1. Zahájení
2. Zpráva o práci samosprávy

3. Střednědobý výhled rozpočtu města 2018-2022
4. Rozpočtové opatření
5. Rozpočet města na rok 2018
6. Příspěvky spolkům na rok 2018
7. Cena vody na rok 2018
8. Žádost o informaci – p. Baxa
9. Doplnění historického znaku města do databáze REKOS
10. Diskuse
11. Závěr
 
 
ZVEME VŠECHNY OBČANY

Nepropásněte

Anketa

Městský (bezdrátový) rozhlas – ano či ne?

Myslíte si, že má město znovu zavést městský (bezdrátový) rozhlas?

1 Hlas k dispozici

Důležitá čísla

Praktický lékař,
Hasiči, Policie,
Pohotovost plyn,
Rehabilitace, Zubní lékař, Poruchy ČEZ, Školy/ky

Rychlá pomoc

Máte problém s

- místní komunikací

- lokální údržbou
- zelení,posypem ?

Napište našemu technickému zabezpečení města a obratem Vás budeme kontaktovat

Sledujte nás na

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.